Electrocardiograma ECG Tipos

FreeTheDoctor

Medical

DOCECG.Doctor

Naucte se identifikovat ruzné typy elektrokardiogramu, ideální pro studenty. Patrí mezi ne strucné vysvetlení o grafy.Alphabetical

Genres