Finger Paint With Sounds

Inclusive Technology HelpKidzLearn

Education

air.com.inclusive.fingerpaint

Finger Paint s zvuky nabízí zábavný alternativu k pomoci detem se speciálními potrebami a dalších procvicit své první interakce s dotykovou obrazovkou. Jednoduše vyberte barvu a nakreslete s hudbou, zábavné zvukové efekty nebo žádný zvuk vubec. Finger Paint zvuky nabízí možnosti vícedotykové a jedním dotykem. Navrhujeme, že dotykem jednoho prstu je lepší pro nekteré uživatele se zvláštními potrebami, jak posiluje prst ukazující dovedností s cílem, spíše než podpora prístupu náhodné celý prst (muže být obtížné OSN-ucit). Pomocí multi-touch dává jasnejší "Prícina a následek" cinnost pro nekteré. Zkuste vypnout zvuk a hudbu zda díte potrebuje sluchové zpetné vazby, nebo pokud mohou videt a vychutnat vizuální zpetnou vazbu, která je sama. Vyberte si jedním dotykem podporovat prst ukazující schopnosti. Zvolte Multi-Touch pro maximální príciny a následku. Jasný názor pro deti s vadami zraku. Uložte své nejlepší dílo do "Galerie". Výber hudebních nebo zvuk FX sluchové zpetné vazby nebo none.Flip Diving

Alphabetical

Genres