BBC Media Player

Media Applications Technologies for the BBC

Entertainment

air.uk.co.bbc.android.mediaplayer

BBC Media Player spolupracuje s BBC webu a aplikací pro prehrávání videa a zvuku na vašem zarízení Android. Jakmile jste si stáhli tuto aplikaci, i nadále používat své oblíbené BBC weby a aplikace na vašem zarízení Android jako normální. Vždy, když budete hrát jakékoliv video nebo audio prehrávac BBC zahájí a zvládnout prehrávání obsahu. Vezmete prosím na vedomí, že informace o prehrávání se shromaždují pri použití aplikace BBC Media Player. Pokud si nejste štastní být soucástí naší využití hlášení, prosím není nainstalovat aplikaci. Pro více informací navštivte http://www.bbc.co.uk/privacy/devices. Oprávnení ----------- Mužete si všimnout, že pri instalaci aplikace požádá o oprávnení pro prístup k sítové komunikaci vašeho telefonu, telefonní hovory a systémové nástroje. Jedná o standardní Android aplikace oprávnení, které jsou definovány pomocí platformy Google Android. 3 oprávnení, které aplikace BBC Media Player žádá použití jsou: Sítová komunikace - plný prístup k Internetu. Udelení tohoto oprávnení poskytuje aplikace BBC Media Player s prístupem k Internetu, tak to muže hrát programy. Systémové nástroje - prevence telefon ze spaní, nactení spuštených aplikací. Udelení tohoto oprávnení poskytuje schopnost zabránit telefonu prejít do režimu spánku, když se díváte program BBC Media Player app. Telefonní hovory - ctení stavu a identity telefonu (Android Honeycomb a pod pouze). Udelení tohoto oprávnení poskytuje aplikace BBC Media Player stavem komunikace telefon a upozorní aplikace, když zvoní telefon nebo telefonní hovor probíhá. Toto oprávnení používáme pouze aby BBC Media Player pozastaví, pokud obdržíte telefonní hovor a docasne snižuje jeho zvuk, když obdržíte textovou zprávu nebo jiné upozornení pri sledování programu. Aplikace BBC Media Player ani neukládá žádné osobní informace, telefonní císla nebo císla IMEI.Bus Rush

Alphabetical

Genres