Free Solitaire Card Games Free: Solitaire Classic

Free Solitaire Card Games

Card

app.solitaire

Free Solitaire! Je vaše první pocítacová hra Solitaire? Pripomenme si proto své vzpomínky z detství ~ Stáhnete nyní. Zdarma pro život! ---------------------------------------------------------- ? Pokyny k hraní Solitaire? Vše, co musíte udelat je, klepnete na kartu, usporádání karet v poradí, jeden cerný a jeden cervený a vložit je v sestupném poradí. Sbírejte karty od A až K a fáze jasné! ? Rysy této hry? ? Stáhnete nyní. Zdarma pro život. ? Debaty a zaostrit svou mysl. ? Delikátní rozhraní a jednoduché ovládání. ? Klasická hra na vašem telefonu. ? Vyzvete své rychlosti odezvy. ? Kompletní záznamy skóre! ? Bitva se svými práteli. ? INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH? Aplikace je založena na https://github.com/warpdesign/html5-solitaire-js Copyright 2010-2014 © Nicolas okolí Tímto je udeleno oprávnení, bezplatne každé osobe získat kopii tohoto softwaru a související dokumentace ("Software"), nakládat se softwarem bez omezení, vcetne, bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloucit, publikovat, distribuovat, sublicencovat, nebo prodávat kopie softwaru a umožní osobám, kterým Software je poskytován s výhradou následujících podmínek: výše uvedené upozornení na autorská práva a toto oznámení musí být zahrnuty ve všech kopiích nebo podstatné cásti softwaru. Software je poskytován "jak je", bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo predpokládané, vcetne, ale bez omezení na záruky prodejnosti, vhodnosti pro urcitý úcel a neporušení práv. V žádném prípade se autori nebo držitelu autorských práv být odpovednost za jakékoli nároky, škody nebo jinou odpovednost, at už v dusledku smlouvy, precinu nebo jinak, vyplývající z, vzešlé nebo související s software nebo využití nebo jiné jednání v softwaru. Všechny obrázky použité obrázky, grafika a aplikace dostat povolení od své spolecnosti nebo vlastníkem predem, zejména z Freepik. Nekteré z nich jsou svobodné licence fotografií. Pokud nejaké další otázky nebo Rady, neváhejte nás kontaktovat: solitaire.question@gmail.comAlphabetical

Genres