ADSB Receiver Pro

HIZ LLC

Maps & Navigation

bs.Avare.ADSB.Pro

Tato aplikace umožnuje zarízení prijímat žive ADSB data (978 MHz Sítovky a 1090 MHz ES). Vše, co potrebujete je podporované USB dongle a OTG kabel, k dispozici z ruzných zdroju na internetu za méne než $20.-. Je vyžadováno žádné predplatné! ** Upozornení: budete potrebovat další HARDWARE pro použití Tato aplikace Klepnete zde pro další podrobnosti! Pomocí této aplikace mužete poskytnout aktuální data ADSB Avare! Všechna data prijatá (provoz a pocasí) budou k dispozici automaticky, jakmile zjistí Avare. (Ujistete se, aby "Použití ADSB pocasí" v Avare.) Stáhnete Avare zobrazit i pocasí a standardní METAR, TAF, PIREP, VETRY, hlásí atd.! VYUŽITÍ Pripojení podporovaného USB dongle do zarízení s Androidem pomocí OnTheGo (OTG) kabel/adaptér. Ujistete se, že vaše zarízení podporuje OTG! Spustte aplikaci a umožnit prístup k hardwarový klíc. Meli byste videt balícky proudící v rychle, záleží na lokalite. HARDWARE Podporované tunery: Rafael Micro R820T a R820T2. Seznam príklad dongles a OTG adaptéry/kabelu. AUTOR HIZ LLC, Michael Hammer Copyright (C) 2014-2017, všechna práva vyhrazena ZREKNUTÍ SE TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPEVATELI "JAK JE" A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ CI PREDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VCETNE, ALE NIKOLI VÝHRADNE, PREDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL, JSOU VYLOUCENY. V ŽÁDNÉM PRÍPADE DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPEVATELÉ RUCÍ ZA JAKÉKOLIV PRÍMÉ, NEPRÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VCETNE, ALE NIKOLI VÝHRADNE, NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ CI SLUŽEB; ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, DAT NEBO ZISKU; NEBO PRERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) JAKKOLI ZPUSOBENÉ A PODLE JAKÉKOLI TEORIE ODPOVEDNOSTI, AT JIŽ SE JEDNÁ O SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVEDNOSTI NEBO OBCANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VCETNE NEDBALOSTI NEBO JINAK) VYPLÝVAJÍCÍ ŽÁDNÝM ZPUSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ UPOZORNENA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. IMPLEMENTACE MAPY Není zaruceno, že tato aplikace bude vždy používat 'Google mapy'. Implementace mapy muže kdykoliv zmenit. Tato aplikace nebude shromaždovat žádné osobní údaje. Smluvní podmínky Zásady ochrany osobních údaju GoogleAngry Birds

Alphabetical

Genres