Face Recognition

sladomic

Libraries & Demo

ch.zhaw.facerecognition

Rozpoznávání obliceje slouží jako testovací rámec pro nekolik metody rozpoznávání obliceje vcetne neuronových sítí s TensorFlow a Caffe. To zahrnuje následující algoritmy predbežného zpracování: -Stupne šedi -Plodiny -Oko zarovnání -Gama korekce -Rozdíl gaussovských rozostrení -Canny filtr -Místní binární vzorek -Histogramm ekvalizace (lze použít pouze je-li ve stupních šedi se používá príliš) -Velikost Mužete si vybrat z následujících metod extrakce a klasifikace funkce: -Eigenfaces s nejbližšími -Image modelace s podporou vektorové stroje -TensorFlow SVM nebo KNN -Caffe SVM nebo KNN V prírucce naleznete zde https://github.com/Qualeams/Android-Face-Recognition-with-Deep-Learning/blob/master/USER%20MANUAL.md Na okamžik pouze armeabi-v7a zarízení a nahoru jsou podporovány. Nejlepší zážitek v režimu rozpoznávání otocte zarízení doleva. Pro nejlepší výkon pomocí "Image modelace s podporou vektorové Machine" (0,5 s / image). Nejlepší presnost používají model "VGG tvár popisovac" (výkon je velmi špatný-6.5 s / obrázek) _______________________________________________________________ TensorFlow: Pokud chcete používat model Tensorflow Inception5h, stáhnete zde: https://Storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/Models/inception5h.zip Pak zkopírujte soubor "tensorflow_inception_graph.pb" na "/ sdcard/obrázky/facerecognition/data/TensorFlow" Používejte tato výchozí nastavení pro zacátek: Pocet tríd: 1001 (není relevantní, nebot nepoužíváme poslední vrstvu) Vstupní velikost: 224 Prumer obrazu: 128 Výstupní velikost: 1024 Vstupní vrstvy: vstupní Výstupní vrstva: avgpool0 Soubor modelu: tensorflow_inception_graph.pb --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pokud chcete používat model VGG tvár popisovace, stáhnete zde: https://www.Dropbox.com/s/51wi2la5e034wfv/vgg_faces.pb?DL=0 Upozornení: Tento model pracuje pouze na zarízeních s RAM nebo alespon 3 GB. Pak zkopírujte soubor "vgg_faces.pb" na "/ sdcard/obrázky/facerecognition/data/TensorFlow" Používejte tato výchozí nastavení pro zacátek: Pocet tríd: 1000 (není relevantní, nebot nepoužíváme poslední vrstvu) Vstupní velikost: 224 Prumer obrazu: 128 Výstupní velikost: 4096 Vstupní vrstvy: zástupný symbol Výstupní vrstva: fc7/fc7 Soubor modelu: vgg_faces.pb _______________________________________________________________ Caffe: Pokud chcete používat model VGG tvár popisovace, stáhnete zde: http://www.robots.ox.AC.UK/~VGG/software/vgg_face/src/vgg_face_caffe.tar.gz Upozornení: Tento model pracuje pouze na zarízeních s RAM nebo alespon 3 GB. Potom zkopírujte soubory "VGG_FACE_deploy.prototxt" a "VGG_FACE.caffemodel" na "/ sdcard/obrázky/facerecognition/data/caffe" Používejte tato výchozí nastavení pro zacátek: Prumerné hodnoty: 104, 117, 123 Výstupní vrstva: fc7 Soubor modelu: VGG_FACE_deploy.prototxt Hmotnosti soubor: VGG_FACE.caffemodel _______________________________________________________________ Licencní soubory lze nalézt zde https://github.com/Qualeams/Android-Face-Recognition-with-Deep-Learning/blob/master/LICENSE.txt a zde https://github.com/Qualeams/Android-Face-Recognition-with-Deep-Learning/blob/master/NOTICE.txtFlip Diving

Alphabetical

Genres