Aquaponics Ideas

thequeen

Lifestyle

com.AquaponicsIdeas.thequeen

Co je akvaponie? Aquaponics je systém produkce potravin, který kombinuje akvakultury (chov vodních organismu jako ryba) a hydroponie (pestování rostlin bez pudy). Vodní vedlejší produkt se clení na dusicnany a dusitany, které slouží jako živiny pro rostliny. Systému akvaponie a prináší ryb a dalších vodních živocichu a pestování ruzných druhu zeleniny v symbiotické prostredí. Povoden a mozku nebo systém nepretržitého toku kde voda z akvária je cerpána prostrednictvím kontejneru plný kamínku nebo jílu oblázky a pak do obehu zpet do akvária. Povodne a vypouštecí systém se obvykle skládá z šterku, zatímco systém nepretržitého toku používá jílu. Tento systém je casto používán ve dvorcích. Americover je lídrem v oblasti speciální plastové fólie pro odvetví akvaponie/hydroponie, protože nabízíme výrobky, které jsou ekologicky EU5, ryby, které jsou bezpecné a FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.2. Naše vložky akvaponie nebude unikat chemikálií, jsou trvanlivé a poslední léta. Dlouhovekosti našich vložky minimalizuje nutnost vymenit vložku jako casto které vám ušetrí cas a peníze. Pravidelné poly se zhorší a muže nekdy unikat škodlivé toxiny do vašich aplikací, takže kvalita je duležitá, pokud jde o žádosti o produkty, které budete konzumovat.Angry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres