Cardinal Glennon ER Reference

Acid Remap LLC

Medical

com.acidremap.cardinalglennon

Kardinál Glennon ER odkaz je bezplatná aplikace, která poskytuje rychlý prístup offline k referencní knihy kardinál Glennon ER a EMS. Použití této aplikace vyžaduje prijetí podmínek služby Publikováno na http://www.acidremap.com/CardinalGlennon/TermsOfService.html Mezi funkce patrí: Rychlé indexované vyhledávání protokolu v rádu sekund Karta Oblíbené položky pro rychlý prístup toho, co je pro vás duležité Krátce po nové protokoly jsou umísteny na Internet, takže je aktuálnejší než vetšina tištené prírucky protokol aktualizován Prizpusobitelné poznámky pro každou položku jednotlivé protokoly Vždy s vámi tak dlouho, jak budete máte telefon a nikdy slábne nebo prasklinyAlphabetical

Genres