AWS IoT Button Dev

Amazon Mobile LLC

Productivity

com.amazonaws.iotbutton

Tlacítko IoT AWS je snadný zpusob, jak zacít s Internetu vecí. Tlacítko IoT AWS Amazon Dash tlacítko hardwaru, je developer kit, který lze naprogramovat pro ovládání zarízení pripojených k Internetu a služeb. Toto Programovatelné tlacítko Wi-Fi je navržen tak, aby vývojári mohli zacít s AWS IoT, AWS Lambda a další webové služby Amazon. Rychlé zprovoznení a nastavení Tato aplikace vás provede nekolika jednoduchých kroku získat váš AWS IoT tlacítko nahoru a beží chodí: (1) registr - vytvorit prostredky potrebné pro tlacítko k odesílání zpráv do AWS IoT, (2) konfigurace - upload zabezpecovací poverení pro své tlacítko a pripojit jej k síti Wi-Fi a akce tlacítka (3) Set - pomocí Lambda funkce pro spouštení událostí v cloudu. Snadné použití -Správa více tlacítek -Rychle prekonfigurujte na tlacítko pripojit k místne dostupné Wi-Fi -Vytvorení nové funkce AWS Lambda z plán nebo použít jeden, který jste vytvorili na konzole AWS -Skenovat cárový kód tlacítka, takže není nutné rucne zadat sériové císlo zarízení z -Pojmenovat vaše tlacítka Navštivte nás na https://aws.amazon.com/iotbutton Twitter: #awsiotbuttonAngry Birds

Alphabetical

Genres