Amplified Bible

Bible Society Ca

Books & Reference

com.amplifiedbibleproject

Amplified Bible pro Android zarízení. (Bible Society Kanada) To je nejlepší aplikace Bible a nejúcinnejší zpusob, jak císt & studium Bible. Rychle prejít do nejaké verše a snadný prístup k nástroje pro další pochopení Bible. Tato aplikace je 100 % zdarma! Více než 700.000 lidí ctení Bible každý týden! Amplified Bible zohlednuje slovo význam a kontext pro presne preložit puvodní text z jednoho jazyka do druhého. Dosahuje toho pomocí vysvetlující alternativní ctení a amplifikací pomoci ctenári pochopit, co skutecne ríká písmo. Více ekvivalentu anglické slovo pro každé klícové slovo, hebrejské a recké vyjasnit a doplnit významy, které mohou jinak skryté metodou tradicní preklad. VLASTNOSTI: Ampllied Bible (úplné znení) Text v bílé nebo cerné pro vaše confort. Záložka verše Zvuk. Super rychle. Knihy v Amplified Bible: Genesis / Exodus / Leviticus / císel / DT / Joshua / rozhodcí / Ruth / 1 Samuel / 2 Samuel / 1 kr / 2 Královská / 1 Chronicles / 2 Chronicles / Ezra / Nehemiah / Esther / zamestnání / Žalm / prísloví / kazatel / Písen písní / Izaiáš / Jeremiáš / nárky / Ezechiel / Daniel / Ozeáš / Joel / Amos / Abdiáš / Jonáš / Míka / Nachum / Abakuk Sofoniáš / Hudecková / Zachariáš / Malachi / Matthew / Mark / Luke / John / akty / Rímané / žalmy / žalmy 1 / 1 Korintským / 2 Korintským / Galatským / Efezským / Filipským / Koloským 1 Tesalonickým / 2 Tesalonickým / 1 Timothy / 2 Timothy / Titus / Vlasta / Židum / James / 1 Petr / 2 Petr / 1 Jan / 2 Jan / 3 John / Jude / zjevení. Pokud máte návrhy, dotazy nebo pripomínky, rádi bychom slyšet od vás! Zašlete nám e-mail na: android@biblesociety.caAngry Birds

Alphabetical

Genres