Carboxylic Acids and Ester: Organic Chemistry Quiz

Andrey Solovyev

Educational

com.asmolgam.carboxylic

Karboxylové kyseliny a estery jsou jedním z nejduležitejších tríd organických sloucenin. Jsou všude: * v potravinách (kyselina citronová, ocet = roztok kyseliny octové); * v léky (aspirin = kyselina acetylsalicylová); * v tuky (Triglyceridy jsou Estery mastných kyselin a glycerolu); * v plastech (polyestery); * v biochemii (premena pyruvátu prostrednictvím cyklu kyseliny citronové); * a to i v mravenci :) (kyselina mravencí) Další struktury a triviální názvy 50 nejvýznamnejších karboxylové kyseliny a jejich estery a soli. Organické chemie kvíz: * Alifatické nasycené kyseliny * Nenasycené a substituovaných kyselin * Di - a tricarboxylic kyselin * Aromatické kyseliny * pKa hodnoty všech kyselin!Clash Royale
Crossy Road

Alphabetical

Genres