Blackboard Collaborate™ Mobile

Blackboard Collaborate, Inc.

Education

com.bbcollaborate.collaborate

Tabule spolupráce Mobile – spolupráce na vašem mobilním zarízení! Tabule spolupracovat Mobile mužete pripojit webové konference relace prímo z vašeho Android zarízení. Poznámka: Tato aplikace musí být povoleno vaše instituce funkce a je pro vás ke stažení zdarma. Chcete-li zjistit, zda tabule spolupráce Mobile je k dispozici na vaší instituce kontrolu helpdesk nebo oddelení IT. Tabule spolupracovat Mobile úcastníci se mohou pripojit živé webovou konferenci pro on-line tríd, schuzky, individuální výuku, skupinové projekty, úrední hodiny a mnoho dalšího. Tabule spolupracovat Mobile úcastníci mohou: Zobrazit tabuli obsahu, vcetne obrázku, prezentace a poznámky Zobrazit sdílené aplikace a plochy Komunikovat s moderátory a dalšími úcastníky prostrednictvím textové konverzace a obousmerný zvuk Reagovat na Ano/Ne a otázky s možnostmi výberu dotazování Zvýšit jejich virtuální ruku pro dotazy ci pripomínky Slouží k oznacení smích, zmatenost nebo schválení emoce Zobrazit jména, dotazování reakce a emoce ostatních clenu relace Úcast v odpocinkové místnosti relace Se úcastní zasedání prostrednictvím mobilu spolupracovat tabule, vaše instituce musí mít hostovaná organizace tabule spolupracovat webové konference licence verze 12 nebo vyšší. Obratte se na oddelení helpdesk nebo technologie pro další podrobnosti Nyní muže být poutavejší a pohodlný prístup k vaší webové konference relace stejne mobilní jako vy.Alphabetical

Genres