Anesthesiology pocketcards

Börm Bruckmeier Publishing LLC

Medical

com.bbi.anesthesiology

Anesteziologie pocketcards je strucný klinické referencní prírucka s kompilací skóre, klasifikace, algoritmu a dávkování informací nezbytných pro životní prostredí anesteziolog. To zahrnuje algoritmus lécby kompletní podchlazení, tabulka dávkování pediatrické drog, duležité životní funkce, stejne jako algoritmus obtížné dýchacích cest. Dále aplikace obsahuje tabulka antikoagulacní a neuraxiální anestezie a zvláštní informace o kardio a porodnické anestezie (hemodynamické hodnoty, drogy, stratifikace rizika a zmeny behem tehotenství), Správa tekutin a elektrolytu. Krome toho se informace o blokády periferních nervu a zvládání bolesti (DPS režim). Funkce · Snadná navigace ke klícovým informacím · Více možností navigace pres klasické zobrazení a TOC · Dobre ilustruje grafy, tabulky a diagramy · Zoomovatelný klasické zobrazení pro rychlý prístup · BBiTools sekce vás nejnovejší aplikaceAngry Birds

Alphabetical

Genres