BB&T CashManager OnLine Mobile

BBT Mobile

Finance

com.bbt.cmol

BB & T CashManager OnLine mobilní aplikace je k dispozici výhradne pro klienty OnLine CashManager. To je nový bankovní aplikace z BB & T, který umožnuje prístup k duležitým funkcím financí, zatímco jste na cestách. Funkce BB & T CashManager OnLine mobilní aplikace patrí: Soucasné a predchozí den rovnováhu, shrnutí a transakce detail Vyhledávání transakcí Schopnost prevádet prostredky mezi úcty v BB & T Možnost schválit prevody a bankovní prevody Vyberte Správa funkcí, vcetne uživatelské heslo obnoví, aktivace/deaktivace a zabezpecení tokenu Správa uživatelu Možnosti zmeny hesla Vysílání zpráv Víceúrovnový bezpecnostní funkce pro ochranu dat spolecnosti Správci spolecnosti mají automaticky prístup k CashManager OnLine mobilní aplikaci Správce musí aktualizovat oprávnení pro ostatní uživatele a udelit jim prístup. BB & T neúctuje poplatek za prístup k CashManager OnLine Mobile App. standardní poplatky za cinnost pro CashManager OnLine a související aktivity bude i nadále být úctovány za bankovní služby. Klienti meli pripojit jejich mobilní poskytovatele informace o poplatcích spojených s jejich mobilní datový tarif, odesílání nebo prijímání textových zpráv nebo prístup k Internetu z mobilního zarízení.Bus Rush

Alphabetical

Genres