Brain Wave Therapy (Binaural)

Black Coffee Programming

Health & Fitness

com.bcp.apps.brainwavetherapy

Lécba mozkových vln, mysli, tela a ducha. Zpusob, jak zlepšit sami... Energii Koncentrace Tvorivost Motivace Relaxace Meditace Spánek ... a mnohem víc! Dosáhnete duševní stav, toužíte s pomocí binaurální tóny a meditace. V kombinaci s okolní zvuky a hudbu pro stimulaci relaxace, Mozkových vln terapie muže opravdu pomoci vám... Zlepšit logické a kritické myšlení. Zvýšení pameti. Spánku snadno. Meditujte, najít svuj vnitrní klid. Zkušenosti, lucidní sny, Chakra aktivaci a sebe-lécení. Zmírnení stresu a úzkosti. Budovat duveru. Jeden beat najednou. Vyzkoušejte to a budete mít prospech! Doporuceno Použijte sluchátka pro lepší zvukový zážitek Varování Nepoužívejte tuto aplikaci pri rízení nebo obsluhování težké techniky. Nedejte na tyto zvuky pri vysoké hlasitosti. Nepoužívejte generátor vln bez hlavy set. To muže zpusobit poškození reproduktoru mobilního zarízení. Prospech z 5 ruzných vlnových délek zvuky: Delta vlny 0,5 - 4 Hz (* binaurální beat) Théta vlny 6-10 Hz (* binaurální beat) Alfa vlny 7,5 – 12,5 Hz (* binaurální beat) Beta vlny 12,5-30 Hz (* binaurální beat) Gama vlny 40-100 Hz (* binaurální beat) Mužete použít: Delta vlny: pomoci vám hluboce spát. Théta vlny: které vám pomohou dosáhnout stavu hluboké meditace. Alfa vlny: to muže pomoci oslovit pocit míru a zvýšit vaši kreativitu. Beta vlny: to ovlivnuje vaše levé hemisfére mozku a zvyšuje energii a zamerení. (* pozor! Príliš mnoho Beta vlny muže mít za následek stresu) Gama vlny: to muže zvýšit funkce pamet a schopnost rychle se ucit. * Binaurální beat: je rozdíl mezi levým a pravým uchem slyšitelné frekvence! Napríklad základní frekvence 100 Hz v levém uchu a posunuté frekvence 104 hertz v pravém uchu vytvorí 4 Hz binaurální beat.Alphabetical

Genres