Bible Dictionary & Caller ID Screen

TheBibleAppProject.org

Books & Reference

com.bibledictionaryapp

Biblický slovník je nejnovejší aplikace od TheBibleAppProject.org. To je bezplatná aplikace pro váš Android vymyslet a nabízí tisíce definic. Nabízí snadné funkce vyhledávat urcitá slova a mužete také procházet na další své vzdelání na Bibli. Definice také poskytují verše, v nichž jsou uvedeny v Bibli. Získejte snadno použitelné aplikace nyní - stáhnout a stát se více vzdelaný na svou víru! Zobrazí se také funkce screen Caller ID jako soucást této aplikace, která poskytuje inspirující zprávy na obrazovce ID volajícího, když vyplníte telefonní hovory. Tato funkce identifikátor volajícího umožnuje identifikaci císla v reálném case, zatímco se deje volání - i ty nejsou ve vašem telefonním seznamu. Žádné další císlo hádání nebo zamezení neznámé volající – The Bible Dictionary ID volajícího vás pripraví pro volání. Je-li vaše místní pizza dodavatele není zvednout telefon, když ríkáte, že, ID volajícího k písmum navrhne rešení Blízká místa. Vždy mužete upravit nastavení ID volajícího v menu nastavení nebo deaktivovat, pokud nenajdete to užitecné.Alphabetical

Genres