El gran juego de la biblia

The city of the apps

Trivia

com.biblia.game.espanol

Proveruje vaše znalosti Bible s nejlepší a nejkomplexnejší nástroje dostupné v soucasné dobe na trhu: -Ruzné typy otázek: -Na starý zákon: Genesis, exodus, Leviticus, císla, Deuteronomium, Jozue, soudcu, Samuel kniha, kniha králu, Joel, Abdiáš, Jonáš, Nachum, Habacuc, Sofoniáš, Ruth, Esther, Daniel, Ezra, Nehemjáš, Judit, tobias, knihách, moudrost, — Ladislav muška, Baruch, dopis Jeremiáše... -Na nového zákona: evangelia Matouš, evangelium sv. Marka, St. Luke Gospel, Gospel San Juan, se aposteles, dopis Rímanum, Korintským, listu Galatanum, Dopis Efezským, dopis Filipským, Koloským, dopis Dopis do Tesalonicienses, dopis Timeteo, dopis Titus, dopis Philemon, Epištola Židum, dopis Jamese, dopis od San Pedro, San Juan dopis, dopis ze St. Jude, zjevení... -O biblické postavy. -Na biblické zdroje -Zcela zdarma (žádné nákupy uvnitr). -Více než 500 Test. -7000 otázky. -Dva režimy stejný test (režim okamžité reakce) nebo testovací režim. -Statistika provedených testu. Užijte si zdarma naši aplikaci a zkontrolujte své znalosti o Bibli.Alphabetical

Genres