Jess North English Text to Speech Voice

CereProc Text-to-Speech

Libraries & Demo

com.cereproc.Jess

CereProc vyvinula svetove nejmodernejší technologie prevodu textu na rec. Naše hlasy pouze zvuk skutecné, že znaku, takže je vhodný pro libovolnou aplikaci, která vyžaduje výstup reci. Muže syntetizovat tento hlas: * Navigacní pokyny z Scout behem jízdy * Dostupnost informací s aplikací Talkback * Twitter, Facebook a novinky s iHearNetwork * Vaše oblíbené eBook z eBook reader aplikace * Vaše SMS aplikace, napríklad Handcent SMS nebo rídit opatrne * a mnoho dalších aplikací s podporou TTS Vezmete prosím na vedomí, že pro nekteré aplikace, napríklad Pruzkumník, doporucujeme instalovat na zarízení s alespon 1 GHz procesorem. Jess je hlas pro sebe, mužete zkusit v interaktivní demo na domovské stránce si CereProc: http://www.cereproc.comAlphabetical

Genres