Chinese Pinyin Bible

TheDailyBible.NET

Books & Reference

com.chinese.pinyin

Cínský Pinyin Bible - Písmo svaté v cínském jazyce – Pinyin. Soucástí cínské Pinyin "KJV Bible" starém a novém zákone. Nejlepší android aplikace o cínské Pinyin v mp3 Audio Bible a Bible zdarma e knihy císt. Díky této aplikaci mužete císt a slyšet Boží slova ve stejné dobe v cínské Pinyin jazyce. Pokud máte rádi císt, jen klidne císt, ale pokud váš plán je velmi zaneprázdnen a nevlastníte minutu sedet a císt Bibli pak jen hrát zvuk kapitolu chcete a poslouchejte! Tato aplikace je ideální pro cínský lid po celém svete, kdo chce císt a slyšet Bible v cínské Pinyin jazyce. Díky této aplikaci mužete vzít Bibli s sebou kamkoli jdete. Zdarma pro všechny, kdo miluje Boha. Velmi snadné a prátelské pro novácky. Zkuste to nyní zdarma! Poznámka: Hanyu Pinyin je oficiální systém prepsat Mandarin cínské zvuky do latinky. Byl vynalezen v roce 1950 a prijat jako standard v pevninské Cíne v roce 1958. Pinyin je použita k nekolika úcelum, jako je výuka Cínané, prepis jména a místa do latinky a použít jako vstupní metodu pro zadávání cínských znaku. Klícová slova: Cínské Pinyin Bible, Pinyin Bible, pevninské Cíny, Malajsie, Singapur, Tchaj-wan, Mandarin, KJV Bible, Cínané v latinské abecedy BibleAlphabetical

Genres