Cisco eReader

Cisco Systems, Inc.

Education

com.cisco.dkit

Pomocí Cisco eReader aplikace pro prístup k vaší prostoru síte Cisco Learning (https://learningspace.cisco.com/) digitální ucební materiály. Digitální materiály, které jsou dostupné prostrednictvím eReader nahradit papír knihy materiálech distribuovaných prostrednictvím vyucovaná autorizované partnery Cisco Learning. Po stažení aplikace, prihlaste se pomocí prihlašovacích údaju Cisco.com (http://www.cisco.com/). Digitální materiály by mely být k dispozici; Pokud nevidíte studijní materiály, které jste ocekávali, obratte se na autorizovaný Partner Cisco Learning zodpovedný za poskytnutí materiálu. Viz prostoru síte Cisco Learning - stránku informace o uživateli (https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-21189) pokyny.Alphabetical

Genres