Crédit Mutuel

Euro Information

Finance

com.cm_prod.bad

Od Android prejdete do cásti funkce bankovnictví do dlane ruky. Nejcasteji používané funkce (konzultace úctu, prevody,...) jsou integrovány do vyhrazené soukromí a jednoduchá aplikace. Aplikace je zdarma pro všechny zákazníky Crédit Mutuel smlouvu držitele CM žít a všichni držitelé BecmOnline smlouvy tyto zákazníky; prístup k vašim úctum se provádí pomocí svého ID a hesla obvykle používané zejména na www.creditmutuel.fr a na www.becm.fr. To vám umožní: -zkontrolovat zustatek úctu a poslední transakce, -provádet prevody z úctu na úcet, -aby vnejší prevody registrované jiným príjemcum, -provádet další Citáty zdraví, obratte se na vaše refundace on-line, simulovat náhradu nekterých lékarských postupu a služeb nedílnou optických a predem zdravotní kartu, -Zobrazit vaše portfolio, zadávat objednávky na burze Euronext hodnoty a plnit vaše rozkazy. -konzultovat ceny akcií a další financní informace (grafy, indexy, zprávy, videa) -konzultovat, kopírovat a poslat e-mailem a SMS, žebra a IBAN -kontaktujte svého poradce a spravovat své zprávy s zprávy. -Domluvte si schuzku s poradcem a konzultovat schuzky. -k prohlížení dokumentu a smluv elektronicky, -Podrobné informace o vaší místní družstevní záložny, -geotagujte úverové bance Crédit Mutuel a CM/CIC bankomatu. -prístup k adresári užitecných telefonních císel, -pro profesionály, sdružení a podniky, prístup k zpracování souboru teletransmis, a je-li to nezbytné k overení tyto prenosy souboru - a prostrednictvím "Jiné aplikace", na prístup ke všem funkce mobilního internetu http://mobi.cmut.fr bez nutnosti vás identifikovat znovu: výpisy úctu pdf, jiné prevody, P@ywebCard, pojištení situace... Pro záznam, v prípade problému neváhejte a kontaktujte nás: -Emailem: cybermut@creditmutuel.fr popisem problému a uvádející, že se jedná o aplikaci pro Android -Telefonicky: 09 69 39 00 88 (volání ne surcharged) Aplikace používá následující oprávnení: -Fotoaparát: slouží k zobrazení rozšírené reality výzkumných agentur a ATM -Pozice: slouží k nalezení presne fondu a distributori nejblíže k vám -Kontakty: používá ke sdílení ŽEBRO s jedním z vašich kontaktu -Obsah fotografie/multimedia / soubory: používá Google Maps pro optimalizaci nacítání map tím, že drží ty dríve platí pouze (na Android 5.1 a nižší) -Identifikaci zarízení a informace o hovoru: potvrzení mobilní pro overení zarízení umožneno overit vaše operace Shromáždená data budou uložena nebo pro jakékoliv jiné úcely.Alphabetical

Genres