CodeShuffle

CPP Universe

Educational

com.codeshuffle

Predstavujeme CodeShuffle! Super zábava hry vyzkoušet své dovednosti bez skutecne psaní kódu. Každá úroven popisuje jeden programovací problém s nekteré cásti chybí, porozumet algoritmus a dokoncit chybející cásti videt, jak jste se radí mezi své prátele. Úrovne pricházejí v C++, Java a Python, více programovacích jazyku prijít brzy!Clash Royale
Crossy Road

Alphabetical

Genres