First 5

Proverbs 31 Ministries

Productivity

com.crowdhub.first5

Transformace váš cas s Bohem pomocí prvních 5 aplikace, vyvinutá spolecností prísloví 31 ministerstev. Veríme, že v tom, že Pán naše prvenství! Tak má pouze smysl pro nás mu dát naše první myšlenky na každý den. Prvních 5 byl speciálne navržen tak, aby vás pozdravit s krátkou výuku v Božím slove nejprve, než se rozptylovat sociální média a vše ostatní kricí za vaši pozornost. Budou vybaveni lépe studovat a znát slovo Boží. Funkce Jedna kapitola za den: vybalíme knihy Bible, se zamerením na jednu pasáž z písma za den. Tak místo své každo nebyly náhodné, prvních 5 vám pomuže zacít pocit skutecného pokroku v pochopení Bible. Pripomenutí funkce: Nastavit pripomenutí v aplikaci a zvolte vlastní zprávu, aby vás do slova. Denní biblické ucení: Po vypnutí pripomenutí prvních 5 pujdeš rovnou do každodenní výuky.Flip Diving

Alphabetical

Genres