GA DCSS

Georgia Department of Human Services

Books & Reference

com.cspMobile.DCSSMobileApp

Mobilní aplikace GA DCV v prípade docházky mezi Custodial a Non-Custodial rodice samoobslužné funkce tím, že jim bezpecný prístup k jejich prípad podpory dítete na jakémkoli mobilním zarízení. Poskytuje snadný prístup k podrobnosti prípadu a obecné informace o DCV v prípade docházky programech a službách. Platby umožnuje uživatelum, aby se díte podporu platby, speciální plateb a platit poplatky. Zobrazení historie plateb umožnuje uživatelum prohlížet plateb provedených behem posledních 12 mesícu. Naplánované události umožnuje uživatelum prohlížet veci související události. Casto kladené otázky poskytuje uživatelum prístup k obecné informace o programu DCV v prípade docházky. Výstrahy a upozornení umožnují uživatelum získat duležité informace o jejich prípadu.Glow Hockey

Alphabetical

Genres