Antonio Vivaldi

MediApps

Libraries & Demo

com.dev.vivaldi_best_10

Antonio Lucio Vivaldi byl skladatel, houslisty, ucitel a duchovní italského baroka. Narodil se v Benátkách, je uznáván jako jeden z nejvetších barokních skladatelu a jeho vliv behem svého života byl rozšírený po celé Evrope. Proslavil se zejména pro vytvárení mnoha instrumentální koncerty pro housle a ruzné další nástroje, jakož i chorály a více než ctyricet oper. Jeho nejznámejším dílem je rada houslové koncerty, známý jako The Four Seasons. Mnoho z jeho skladby byly napsány pro ženu music ensemble Ospedale della Pietà, domov pro opuštené deti, kde byl Vivaldi zamestnán od roku 1703 do 1715 a od 1723 až 1740. Vivaldi také mel nejaký úspech s drahé inscenace jeho oper v Benátkách, Mantua a ve Vídni. Po setkání císare Karla VI., Vivaldi prestehoval do Vídne, kde doufal, že pro povýšení. Císar zemrel krátce po príjezdu Vivaldiho a Vivaldi sám zemrel necelý rok pozdeji v chudobe. Vivaldiho hudba byla inovativní. Tvár se mu rozjasnila formální a rytmické struktury, koncertu, v nemž hledal harmonické kontrasty a inovativní melodie a témata; mnoho z jeho skladby jsou okázale, témer laškovne, rozjarení. Johann Sebastian Bach byl hluboce ovlivnen Vivaldiho koncerty a áriemi. Bach prepsaného šest Vivaldiho koncerty pro sólové klávesnice, tri pro varhany a jeden pro ctyri cembala, retezcu, a basso continuo založena na koncert pro 4 housle, dve violy, violoncello a basso continuo.Angry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres