Export Messages

Dan Hintz

Communication

com.dhintz.exportmessages

PREHLED Exportovat zprávy lze použít k prenosu textových zpráv SMS/MMS do jiné aplikace nebo umístení. Mužete vybrat jednotlivé nebo všechny zprávy v rámci jednoho vlákna nebo zvolte zprávy mezi ruznými vlákny. Mužete také vybrat všechny zprávy ve všech vláknech na export, což je skvelý zpusob, jak archivovat zprávy pred odstranením z vašeho zarízení. MOŽNOSTI EXPORTU Existují 4 zpusoby, jak mužete exportovat vaše zprávy: 1. Kopírovat do schránky 2. export jako nezpracovaný Text 3. export do textového souboru 4. export do souboru archivu (komprimovaný soubor ZIP) První 3 metody jsou urceny pro pouze text. Pokud máte média prílohy na všechny vybrané zprávy, nebudou soucástí exportovaného textu. Pokud chcete, aby byly zahrnuty, musíte vybrat exportovat do souboru archivu. Kopírovat do schránky zkopírujete text vybrané zprávy do schránky a tento text mužete vložit do libovolné jiné aplikace. Exportovat jako nezpracovaný Text odešle nezpracovaný text vybrané zprávy do jiné aplikace. Tuto metodu použijte napríklad k exportu textu do tela e-mailové zprávy. Export do textového souboru odešle nezpracovaný text vybrané zprávy do jiné aplikace jako textový soubor. Napríklad tuto metodu lze použít k pridání textového souboru do e-mailové zpráve jako prílohu souboru text (text/plain). Export do souboru archivu vytvorí komprimovaný soubor ZIP (aplikace/zip) k odeslání do jiné aplikace na vašem zarízení. Textový soubor s názvem messages.txt bude v archivu, který bude obsahovat text zprávy vybraných zpráv. Ostatní soubory v archivu bude skutecné mediální prílohy z vybraných zpráv. VÝBER VÍCE VLÁKEN Výber více vláken je novou funkcí pro verzi 2.0. Pri výberu více vláken, pokud textový metoda se používá pro export, bude text, který je vytvoren obsahovat oddíl pro každý podproces s vybraných zpráv. Pokud soubor archivu metodu požadované exportní soubor archivu bude obsahovat soubor pro každé vybrané vlákno a to bude bud být textový soubor (je-li žádné vybrané zprávy ve vlákne mají média prílohy) nebo soubor archivu (je-li alespon jednu vybranou zprávu v t odstranit vlákno má mediální prílohu). RAZENÍ PODPROCESU Seznam vláken mužete seradit klepnutím na tlacítko Seradit v horní cásti. Existují 4 zpusoby trídení zpráv: 1. podle zobrazovaného jména 2. podle zobrazovaného jména (kontakty první) 3. podle casu poslední zpráva 4. pocet zpráv První metody budou serazeny podle názvu zobrazení. Druhá metoda bude také radit podle zobrazovaného jména, ale vlákna s alespon jedním kontaktem bude nejprve objednat. Razení podle casu poslední zpráva se zamerí na poslední zprávu v každé vlákno a radit podle data a casu poslední zprávy. Razení podle poctu zpráv poradí vlákna podle celkový pocet zpráv v podprocesu. Pro každou metodu razení mužete vybrat smer chcete zobrazit vlákna, vzestupne nebo sestupne. Pokud zmeníte zpusob razení v seznamu vláken, které zmena platí pouze dokud ponechat v seznamu vláken na hlavní obrazovku. Pokud chcete zmenit zpusob razení, pokaždé, když zadáte seznam vláken, mužete ji zmenit na stránce nastavení. PRÍLOHY MÉDIA Mužete také exportovat prílohy jednotlivých médií na zobrazení zprávy. Jednoduše vyhledat zprávu, která má prílohu média a klepnete a podržte zprávu (dlouhé klepnete) a místní nabídka se zobrazí prílohy média na tuto zprávu. Pak mužete vybrat prílohu okamžite exportovat do jiné aplikace na vašem zarízení. NASTAVENÍ V soucasné dobe existuje pouze jedno nastavení, které je prizpusobitelný, což je výchozí poradí razení podprocesu. To bude pocátecní razení podprocesu pri zadávání seznamu vláken. Toto výchozí poradí razení lze však zmenené on-the-fly v kteroukoli dobu.Alphabetical

Genres