Digital clock weather theme 1

MACHAPP Software Ltd

Personalization

com.droid27.digitalclockweather.theme01

Jedná se o transparentní theme pack pro digitální hodiny & World Weather widget. Poznámka: To není samostatná aplikace. Potrebujete nejnovejší verzi digitální hodiny & World Weather widget k používání techto témat. Chcete-li stáhnout digitální hodiny & World Weather widget Hledat Android Marketu pro "digitální hodiny pocasí droid27". Jakmile nainstalujete obe aplikace a umístit widget na domovskou obrazovku, vyberte jednu z dostupných v tomto balícku vzhledu otevrete predvolby widgetu (klepnete na minuty), klepnete na možnost nastavení vzhledu pak klepnete na Další vzhledy. V seznamu vyhledejte téma pack a klepnete na nej a vyberte požadovaný vzhled.Drive Ahead
Dumb Ways To Die

Alphabetical

Genres