Dvdendo

Dvdendo

Finance

com.dvdendo

Bezplatná mobilní aplikace Dvdendo umožnuje investovat další zmenu s každým nákupem tak investování je stejne snadné jako výdaje. S Dvdendo mužete vlastnit kousek z nejvetších spolecností na svete s jen 5 dolaru. Kompletní servis, automatické investování za 1 dolar za mesíc. Spustte libovolnou cástkou a být plne vybaveni za pouhých 5 dolaru. Žádné obchodní provize. Minimální velikost žádný úcet. Neomezené prenosy. Otevrete svuj úcet s vaším smartphone za méne než 5 minut. Další informace naleznete na www.dvdendo.com. * CO JE DVDENDO? * Dvdendo byla založena skupinou financních a profesionálum v oblasti postarají o uložení snadné a automatické a usnadní profesionální investicní poradenství k dispozici každému. Naše investicní tým je tvoren odborníky s nekolika desítek let zkušeností rízení portfolií na nekteré z nejvetších svetových financních institucí, vcetne Franklin Templeton, Merrill Lynch, Nomura a XP cenné papíry. Jsme presvedceni, že investice by mely být soucástí vašeho každodenního života a že malé, dusledné kroky muže vést k velkým výsledkum. * KOLIK TO STOJÍ? * Dvdendo poplatky mesícní clenský poplatek ve výši 1 pro úcty s méne než 5.000 dolaru. Pro úcty se zustatkem 5.000 dolaru nebo více zaplatíte pouze jednoduchý rocní poradní poplatek 0,35 %, která bude odectena proporcionálne na mesícní bázi. * JAK MOHU ZACÍT? * Aby se stala investorem a Dvdendo clen, prihlaste se a ze svého smartphonu, propojte svuj bankovní úcet a debetní nebo kreditní kartu používáte nejcasteji a posadte, jak naše služby automaticky investuje malou cást své každodenní výdaje do portfolia tisíce akcií a dluhopisu. * JE MÉ PENÍZE V BEZPECÍ? * Bezpecnost je pro nás stejne duležité, jako je to na vás. To je duvod, proc každý krok jsme podnikli možné zajistit soukromí vaše osobní a financní informace, jakož i integrity aktiv, která drží v své jméno. Všechny Dvdendo úcty jsou pojišteny u SIPC až 500.000 dolaru v prípade podvodu. I v prípade, že se Dvdendo neco stane, vaše cenné papíry jsou v bezpecí. Náš web je zabezpecen 256bitovým šifrováním, nejsilnejší odvetví standardní specifikace. Vaše osobní údaje jsou zašifrované a uložené za branami firewall v zabezpecených serverech, které jsou neustále chránena. My se nikdy sdílet vaše údaje s jakoukoli tretí stranou bez vašeho souhlasu. Jsme overit vlastnictví úctu zajistit, že vaše prostredky jsou bezpecné a že všechny elektronicky propojených bežný úcet patrí vám. Dvdendo je registrovaným investicním poradcem s SEC (Securities a výmeny a Komise). Dvdend, LLC (také oznacovány jako "Dvdendo") je investicní poradce registrovaný u Komise pro burzu cenných papíru. Si Dvdendo poradenské služby jsou nabízeny v souvislosti s zákazník inicioval maklérský úcet ujednání s Apex Clearing Corporation (dále jen "Apex"). Apex je clen FINRA broker-dealer a clenem SIPC. Cenné papíry ve vašem úctu jsou chráneny až do 500 000 dolaru. (Viz www.sipc.org pro podrobnosti.) Pred investováním, zvážit své investicní cíle a poplatky a výdaje si Dvdendo. Je Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledku. Historické výnosy, ocekávané výnosy nebo odhady pravdepodobnosti nemusí odrážet skutecné budoucí výkonnosti. Všechny cenné papíry zahrnují riziko a muže mít za následek ztrátu. Investice nejsou pojištené FDIC a nemají bankovní záruku. Žádná nabídka, žádost o nabídku, nebo doporucení k nákupu ci prodeji cenných papíru v jurisdikcích kde není registrován Dvdendo. Cenné papíry produkty jsou provádeny prostrednictvím Apex a poradenské služby jsou nabízené Dvdendo. Vrcholu a Dvdendo nejsou pridružené subjekty.Drive Ahead
Dumb Ways To Die

Alphabetical

Genres