DG Report Reminder

DynamicG

Productivity

com.dynamicg.reportscheduler

??? Je to doplnek, nikoli aplikaci - to není spušten samostatný??? Hlavní aplikace: záznam casu Funkce: Naplánujte denne, týdenní nebo mesícní alarm oznámení tak, že si nezapomente vytáhnout váš záznam casu zprávy. Praktické využití: klepnutím upozornení na stavovém rádku prímo otevírá "Zprávy" stránku aplikace záznam casu a volitelne odešle zprávu ihned.Drive Ahead
Dumb Ways To Die

Alphabetical

Genres