GPS Status & Toolbox

MobiWIA - EclipSim

Travel & Local

com.eclipsim.gpsstatus2

Už jste nekdy cekali minut získat GPS zámek? Zapomínáte casto, kde je zaparkované vaše auto? Premýšleli jste nekdy, jaké senzory delat vaše zarízení mají a zda pracují správne? GPS Status & nástroju je odpoved na všechny vaše potreby. Zobrazí všechna GPS a senzor data, kdy byli zvedaví: pozice a síla signálu státu, satelity, presnost, rychlost, zrychlení, nadmorskou výšku, ložiska, roztec, roll a baterie. Nástroje: kompas s magnetickým a skutecný sever, vyrovnávací nástroj,: oznacit nebo sdílet svou polohu a prejít zpet pozdeji pomocí radaru (zvlášte užitecný pro geocaching, nebo rychle oznacení vaší aktuální pozice). Zrychlit vaše zjištení umístení GPS: zrušte nebo aktualizovat data pomoci (AGPS) pravidelne pro rychlejší opravy. Funkce PRO: -Zobrazit/obchod/upravit/export neomezené waypointy a použít je na radaru pro navigaci. -tlak, rotace, teplota, vlhkost hodnoty na obrazovce stav (Pokud je podporováno prístrojem) -stahování na pozadí AGPS -widgety -odstraneny reklamy Uživatelská prírucka na: http://mobiwia.com/gpsstatus Navštivte FAQ na: http://mobiwia.com/gpsstatus/faq Potrebná oprávnení: -Umístení: Potrebujeme to k zobrazení vaší polohy a povolit aplikaci znovu stáhnout AGPS data nebo resetovat GPS. -Internet: Slouží k nactení dat AGPS, zobrazovat reklamy a shromaždovat anonymní statistiky využití. -Úložište prístup: potrebné pro export a import trasových ve formátu GPX/KML -Fakturace: podporovat nákup PRO licenci s aplikací in nákupAlphabetical

Genres