Geometrics

Kyle Fischer

Entertainment

com.fischerklasgmail.geometrics

-S geometrie jste Tvurce, objevitel, umelec a matematik. -Zkušení uživatelé mohou rucne nastavit vlastnosti rovnice. -Obrázky mužete ukládat do zarízení. TRIGONOMETRIE PREHLED: Polární graf predstavuje matematické rovnice, kde je urcena vzdálenost [r] od stredu grafu rovnice. [r = 1 je to r=sin(angle) kruh. delá smycky] Polární graf: http://en.wikipedia.org/wiki/Polar_graph Normálne spustte úhel od 0 a dojedu až k 360 stupnu, které nezvyšuje o nejaké malé množství. Když preskocíte rychleji po kruhu v pravidelném intervalu (rekneme každých 80 stupnu), dostanete neco zajímavého. Maurer Rose http://en.wikipedia.org/wiki/Maurer_rose Geometrie bere tuto myšlenku maurer ruže a vám dává kontrolu návrhu: Cástku, která má preskocit a násobitel pro úhel (Chcete-li zjistit, kolik lístku vaše maurer rose bude mít). POPIS OVLÁDACÍCH PRVKU: 1. prejedte vlevo nebo vpravo - Restart vzor Zmena poctu "okvetní plátky" 2. potáhnete prstem nahoru a dolu - Restart vzor zmenil "cástku preskocit" 3. stisknutí a držení - prepínání mezi 3 trigonometrický math funkce (jediný hrích rovnice, více sin rovnic a tan rovnice)Glow Hockey

Alphabetical

Genres