Compass

gabenative

Maps & Navigation

com.gn.android.compass

Kompas je velmi presná a výkon optimalizován kompasu aplikace k dispozici. Zobrazuje všechny kardinální body od nejmenší k nejvetší. Tento kompas podporuje magnetický severní pól a true sever vypocítat pomocí síte nebo umístení souradnice GPS, které lze kopírovat, sdílet a zobrazit v mape. Tento kompas ukazuje magnetické pole zkontrolovat, zda existují presahy. Presnost kompasu snímace je nastavitelný pro úsporu energie. Krome toho tento kompas je optimalizován pro všechny velikosti displeje a rozlišení. Zdarma Stáhnete nejlepší kompas! OPRÁVNENÍ Prístup k Internetu: Potrebuje kompas ke stažení reklamy. GPS a umístení v síti: Treba podle kompasu k výpoctu true sever. Pokud nechcete, aby telefon spaní: Treba podle kompasu a nevypínání displeje pri používání kompasu. DULEŽITÉ Presnost kompasu závisí zcela na senzoru ve vašem zarízení! Je-li tato kompas ukazuje na špatným smerem, je treba kalibrovat senzory. Udržujte zarízení mimo magnetické pole, protože oni se stretávají s kompas senzor. Pri použití tohoto kompasu, držte zarízení bytu na zem s displejem, smerující k nebi, jako by držel mechanické kompas.Alphabetical

Genres