Google TalkBack

Google Inc.

Tools

com.google.android.marvin.talkback

TalkBack je služba usnadnení prístupu, která pomáhá nevidomým a zrakove postiženým uživatelum pracovat se jejich zarízení. TalkBack pridá mluvené, zvukovou a vibracní odezvu na vaše zarízení. Služba talkBack je predinstalovaný ve vetšine zarízení Android. Nápovedu k aplikaci TalkBack naleznete https://support.google.com/talkback/ Zapnutí aplikace TalkBack: 1. Prejdete do nastavení 2. Vyberte prístupnost. Android 4.1 a vyšší: 3. Dotknete se možnosti a prepnete Android 4.0: 3. Dotknete se možnosti a prepnete 4. vratte na predchozí obrazovku a potom zapnete prozkoumání dotykem Android 3.2 a nižší: 3. zaškrtnete polícko usnadnení 4. zaškrtnete polícko TalkBack Oznámení oprávnení Telefon: TalkBack dodržuje státní telefon, takže muže prizpusobit oznámení o stavu hovoru. Dostupnost služby: Tato aplikace je služba usnadnení prístupu, muže sledovat vaše akce, nacíst obsah okna a sledovat text, který zadáte.Glow Hockey

Alphabetical

Genres