GPS Boat Navigation

Samurai Developer

Communication

com.gpsboatnavigation.samurai

GPS navigace clunu prevádí svuj Android smartphone nebo tablet na plne funkcní mobilní navigacní systém s palubní mapy, címž se lze vyhnout datový prenos pro mapu zobrazit, výpocet trasy atd. Svet je všestranný a uživatelsky prívetivá gps lodní navigacní ovladace. GPS navigace pro lode je kamion-navigacní systém, urcený speciálne k poskytování bezpecné a spolehlivé smerování. Lod ridici vedí, že pokud vyberete že nesprávný cesta vede k plýtvání paliva, mimo trasu kilometru, ztracený cas a peníze a v nekterých prípadech také otázky bezpecnosti. Na rozdíl od standardní lodní navigacní systémy gps navigaci lodi gps efektivní cestu založenou na informacích o profilu vozidla smerování parametry a typ zatížení, vcetne nebezpecných materiálu. Ridic si muže zvolit konfiguraci profilu na základe délka, Výška, Šírka, hmotnost, max. Zatížení náprav, a zda je prepravující nebezpecné veci. Mapy jsou palubní, což znamená, že jsou uloženy prímo na zarízení ve stejné dobe lze snadno aktualizovat mapy a aplikace zdarma.Glow Hockey

Alphabetical

Genres