Greek Interlinear Bible

HagiosTech.com

Books & Reference

com.hagiostech.greekinterlinearbible

Toto recké/English Interlinear Bible vám pomuže císt nový zákon v puvodním jazyce (tj. Koine reckého). Každý recké slovo se zobrazí vedle jeho silné císlo, preklad, morfologická analýza, kontextové formy, lexikální formát a jejich prepisy. Užijte si! Muže Buh i nadále, vás požehnáním. -- Tým HagiosTechAlphabetical

Genres