CalWIN Mobile Application

HP MyBenefits CalWIN Mobile

Business

com.hp.calwin.benefits

CalWIN je skupina 18 kraju Kalifornie, která poskytuje zdravotní & sociálních služeb pro obyvatele kraje. Služby zahrnují penežní pomoci, potraviny a výživa pomoci a lékarské služby. Mobilní aplikace umožnuje zkontrolovat své soucasné benefity, kdekoli, kdykoli budete chtít. Získáte informace o programy pomoci. Najdi kancelár kraje sociální služby ve vaší oblasti. Nebo -li katastrofa byla deklarována v PSC. Standardní text data mohou být zpoplatneny. Zásady ochrany osobních údaju Chcete-li zobrazit zásady ochrany osobních údaju aplikace Mobile, vyberte adresu URL zásad ochrany soukromí. Zverejnování a šírení Neprodáváme žádné osobní údaje žádné tretí strane. Nekteré údaje shromáždené touto aplikací a nekteré informace poskytnete, je však predmetem sdelování verejnosti v reakci na požadavek verejné záznamy, jak to vyžaduje zákon verejné záznamy v Kalifornii. Tyto zákony existují zajistit, že vláda je otevrený a že verejnost prístup príslušné záznamy a informace, které má vládními agenturami. Výjimky z tohoto uverejnení existují na ochranu soukromí fyzických osob. California blahobytu a instituce kódu (http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=wic&group=10001-11000&file=10850-10853) výslovne vyžaduje duvernost osobních informací shromáždených pro úcely Medi-Cal a CalFresh (dríve známá jako potravinové lístky) programy a chrání ji pred zprístupnením verejnosti. Zreknutí se Tato aplikace obsahuje odkazy na navigaci verejne dostupné informace z agentur, které nejsou soucástí této aplikace a nad nimiž vykonávají jsme žádnou kontrolu. Doporucujeme vám kontaktovat tyto stránky pro informace o jejich politika sberu dat a distribuci. Zabezpecení webu Monitorujeme sítového provozu identifikovat neoprávnené pokusy o zavedení nebo zmenu informací nebo jinak poškodit aplikace. Každý, kdo používá tato aplikace výslovne souhlasí s tímto sledováním. Krome autorizované práva vyšetrováním jsou provedeny žádné pokusy o identifikovat jednotlivé uživatele nebo jejich zvyklostech uživatelu. Podnikáme príslušná bezpecností opatrení na ochranu proti neoprávnenému prístupu, zmene nebo znicení dat, vcetne vaše osobní informace. Zmeny zásad Vezmete prosím na vedomí, že toto oznámení muže cas od casu zmenit. Ocekáváme, že vetšina takových zmen techto politik nepatrné, ale tyto zmeny zverejníme zde, jak se vyskytnou. Možná budete chtít vrátit se na této stránce se dozvíte o všech zmenách.Clash Royale
Crossy Road

Alphabetical

Genres