Autism Therapy with MITA

ImagiRation LLC

Education

com.imagiration.mita

HLAVNÍ BODY Používá více než 120 000 detí s ASD jako doplnek k jejich pravidelným provádením terapie Více než 60 000 dvou - a tri rok starý deti postupují prostrednictvím MITA denne Obsahuje neomezené jazyk a kognitivní cvicení dobré roky terapie Doporucená stovky lékaru pro deti s pas od dvou let veku Mentální terapie snímky pro autismus (MITA) je jedinecné, vcasné intervence aplikace pro deti s autismem spektra porucha (ASD). MITA obsahuje svetlé a interaktivní puzzle s cílem pomoci detem naucit se psychicky integrovat více prvku objektu, schopnost prokazatelne vést k obrovské zlepšení ucení obecne. Úspech s MITA mohl prescas za následek výrazné zlepšení celkového vývoje dítete, konkrétne v ríších jazyku, pozornost a vizuální schopnosti. VEDA V POZADÍ PROJEKTU Na základe ABA techniky visual vizuální a sluchové vizuální podmínené diskriminace. Na základe jazyka terapie technika následující pokyny s rostoucí složitostí. Na základe klícové reakce lécbu, která se zameruje na rozvoj reakce na více podnetu. Detské schopnosti vnímat a reagovat na více vizuálních podnetu predloží zároven je nejkritictejší. Tato schopnost je obvykle poruchy u jedincu s autismem, což vede k co je obecne popsán jako "stimul overselectivity" nebo "tunelové videní." Zlepšení schopnosti reagovat na více podnetu bylo prokázáno, že snížení stimulace overselectivity, což vede k obrovské zlepšení ucení obecne. MITA cílem je trénovat duševní integrace a receptivní jazyk, pocínaje jednoduchou slovní zásobu a postupuje smerem k vyšším formám jazyka, prídavných jmen, sloves, zájmena a syntaxe. MITA ve zpravodajství: https://youtu.be/giZymh3rMHc MITA výzkumu clánky: https://goo.gl/28VCGg; http://goo.GL/lyHw95; https://goo.GL/nUpfNU; https://OSF.IO/Preprints/psyarxiv/xtj2z/ MITA HRY Každá hra je adaptivní a prináší cvicení, které jsou na urcitý stupen obtížnosti vhodné pro vaše díte v libovolném bode v case Animované postavicky a hraní odmeny bude držet vaše díte zapojen soucasne ucí a baví Cistý a intuitivní rozhraní s nádhernou grafikou, že každé díte bude milovat Žádné reklamy, žádné, v app nákupy MITA zahrnuje devet adaptivní hry, které rozvíjet schopnost duševní integrace dítete, stejne jako vlak jejich jazykových funkcí. Vizuální cvicení podle systematického prístupu k rozvoji dítete schopnost vnímat ruzné vlastnosti objektu. MITA zacíná jednoduché cvicení, které ucí díte navštevovat pouze jednu funkci, jako je velikost (obrázek #1) nebo barevné (#2). Postupem casu cvicení získat mnohem složitejší a vyžadují díte k úcasti na dve funkce, jako napríklad barva i velikost (#3). Jakmile díte praktikoval plnit dve funkce, program presune hádanky, které vyžadují úcast na tri prvky, napríklad barvu, velikost a tvar (#4), a pak nakonec puzzle zahrnují úcast na stále rostoucí pocet charakteristik. Slovní cvicení v MITA také trénovat duševní integracní schopnosti vašeho dítete. Nicméne tyto puzzle nabízí více konvencní, slovní prístup k usnadnení osvojování jazyka, pocínaje jednoduchou slovní zásobu a pokrok v dosahování vyšší formy jazyka (napr. prídavná jména, predložky a syntax). MITA je navržen pro Rané detství a urcen pro dlouhodobé, každodenní použití. Je navržen tak, aby být poutavejší a vzdelávací, stejne jako adaptivní a reagovat na individuální schopnosti každého dítete. MITA je vyvinutý Dr. A. Vyshedskiy, neurolog z Bostonské univerzity; R. Dunne, Harvard vzdelal specialista raném vývoji dítete; MIT-vzdelaný, J. Elgart a skupina umelcu a vývojári pracují s prirknout získaní zkušení terapeuti.Angry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres