Belajar Angka Arab

Indocipta Studio

Education

com.indocipta.belajarangkaarab

Aplikace, která ucí arabské interaktivne doprovázené jejich výslovnost. Funkce aplikace: * Zobrazení a vyslovit arabské císlice (0-20). * Hra vzhledem k arabské císlice s ruznou úrovní obtížnosti. * Kvíz zjistit nekteré arabské císlice.



Bus Rush

Alphabetical

Genres