Belajar Membaca Binatang

Indocipta Studio

Education

com.indocipta.belajarbinatang

Naucte se císt bylo zvíre vzdelávacích aplikací, které predstaví jména zvírat pro zacátecníky, kterí se chtejí naucit jazyk Indonésie. Funkce aplikace: * Zobrazí seznam obrázku zvírat na hlavní stránce. * Zajímavá hra vybudováním slovo od abecedy abeceda/abeceda abeceda. * Nelze vyslovit zvuk cloveka a zvíre. * Výslovnost písmena tvorící název zvírete. * Obrázky zvírat s rostoucí úrovní obtížnosti si automaticky. * Kvíz hádat obrázky zvírat a píše dopisy, které tvorí jméno zvírete.Bus Rush

Alphabetical

Genres