Catholic Chinese English Bible

JaqerSoft

Books & Reference

com.jaqer.biblesigao

Katolické Bible je Bible, zahrnující celý 73kniha canon uznaný katolickou církví, vcetne deuterokanonických knih. Katolické Bible se skládá z 46 knih Starého zákona a 27 knih nového zákona. Starý zákon Pentateuch: Genesis, Exodus, Leviticus, císla, Deuteronomium; Historické knihy: Joshua, soudci, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezdráš, Nehemjáš, Tobit, Judith, Esther, 1. kniha Makabejská, 2. kniha Makabejská; Sapienciální knihy: úloha, Žalmy, prísloví, kazatel, Písen písní, moudrost, Sírachovcovu; Prorocké knihy: Izaiáš, Jeremiáš, nárky, Baruch, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micah, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Hudecková, Zachariáš, Malachiáš. Z techto knih, Tobit, Judith, 1 a 2. kniha Makabejská, moudrost, — Ladislav muška, Baruch, cásti Ester a cásti Daniel jsou deuterokanonických a nejsou p?rítomna v Bibli protestantské, ale jsou nalezeny v Bible východní krestanství. Nový zákon Matthew, Mark, Luke, John, akty, Rímané, 1 Korintským, 2 Korintským, Galatským, Efezským, Filipským, Koloským, 1 Tesalonickým, 2 Tesalonickým, 1 Timoteovi, 2 Timothy, Titus, Vlasta, Židum, James, 1 Petr, 2 Petr, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, zjevení, aka The Apocalypse sv. IOS verzi mužete získat na následující odkaz: https://iTunes.Apple.com/us/App/Tian-Zhu-Jiao-Sheng-Jing/id882413842?LS=1&MT=8Clash Royale
Crossy Road

Alphabetical

Genres