Gears

Jeff Boody

Libraries & Demo

com.jeffboody.GearsES2eclair

Ozubená kola pro Android je silne ovlivnené port slavné "ozubená kola" demo na Android. Gears demo je open source projekt má pomoci vývojárum naucit vytváret programy OpenGL ES na Android. Gears demo byl puvodne napsal Brian Paul jako soucást projektu Mesa3D. Moje implementace zahrnuje varianty pro Java/OpenGL ES 1.x, Java/C/OpenGL ES 1.x a Java/C/OpenGL ES 2.0. Také jsem pridal nekolik funkcí, které nebyly nalezeny v puvodním provedení vcetne dotykovým displejem, VBOs a na obrazovce FPS counter. Pocítadlo FPS (snímku za sekundu) se casto používá jako merítko metriku pro grafické programy. Na Android je kmitocet je omezen v-sync (obvykle 60 FPS), který je nejrychlejším tempem, že monitor muže aktualizovat obrazovku. Vzhledem k tomu, Gears je mnohem rychleji než v-sync, na vetšine zarízení vykreslování poskytuje omezenou srovnávací hodnotu.Glow Hockey

Alphabetical

Genres