Jiff Challenges

Jiff, Inc

Health & Fitness

com.jiff.challenges

To zvládnete postavit sami? Výzvy od Jiff umožnuje podílet se na mnoha ruzným výzvám zdraví a wellness, porádané vaší spolecnosti. Zda máte zájem jednotlivce nebo týmu souteží, dobrodružství skupiny nebo osobní úspechy, vaše úcast dostane vás blíže k dosažení vašich cílu zdraví a wellness. Ceny a vychloubání práv, nejsou ani špatné. K úcasti na výzvu musí získat platný aktivacní kód od svého zamestnavatele. Poznámka: Pro nejlepší výkon, použijte nejnovejší verzi aplikace. Pokud narazíte na problém, instalace aktualizace muže adresovat. Pokud máte otázky ci obavy, kontaktujte podporu Jiff na http://helpcenter.jiff.com.Alphabetical

Genres