Complete Legal Forms

Joshua Inc

Books & Reference

com.joshua.legalforms

Pokud se vám líbí prosím hodnotit a recenzovat! Tato aplikace kompletne nativní aplikací offline, takže není nutné mít pripojení k Internetu použít, a také mají budovat do: 1. rec, 2. hledání, 3. Automatické posunování, 4. automatické záložky. 5. A JE TO ZDARMA. Tato aplikace obsahuje právní formy, dopisy a dohod, které mají chránit vaše zákonná práva a chránit vás, vaši rodinu, svuj majetek a vaše podnikání pred každodenní právní problémy. Obsah podle kategorie A. obchodní Usnesení výboru: Jmenování auditoru Usnesení výboru: Schválení a registrace prevodu akcií Usnesení výboru: Schválení predstavenstva zprávy a úcty Usnesení výboru: Návrh zmeny clánku Usnesení výboru pro volání rádná valná hromada Usnesení výboru volat mimorádná valná hromada Souhlas s narychlo výrocní valná hromada Souhlas s narychlo mimorádná valná hromada Rezignace reditele vyhrazení práv vuci spolecnosti Formy rešení pro odeslání do spolecnosti domu Generál Proxy atd B. nutnosti & prodej Uznání a prijetí objednávky Potvrzení o zmene objednávky Dohoda o prodeji zboží Smlouva o prodeji vozidla Anti-Gazumping dohoda Povolení na vrácení zboží Builders'Work stížnost Osvedcení o shode výrobku Poznámka: koncese (prodávajícího - kde se volne loženého zboží neodpovídají popisu nebo vzorek) Potvrzení ústní objednávky Smlouva o prodeji zboží po dodání Prevzetí poškozeného zboží s snížení ceny Chyba zpráva Memorandum Vadné zboží oznámení Poptávka po dodání atd C. kreditní & vymáhání dluhu Dohoda prevzít dluh Dohoda o kompromisu dluhu Dohoda o rozšírení splátku dluhu Právní formy, dopisy a dohody Dohoda o rozšírení výkonu datum Aplikace k otevrení úverového úctu Potvrzení dohody na mzdy Informace o úveru Žádost o kreditní informace Platební Reference Uznání dluhu Výzva k zaplacení (finále) Sporné úcet vyrovnání Dotaz na splatnosti úctu Potvrzení žádosti o úver obchodní dopis Dopis, souhlas s obchodní podmínky Dopis z predávání vypnuto Dopis, odmítající obchodní nebo financní odkazy Dopis odmítá obchodní podmínky atd D. IV. Zamestnání Zmena podmínky zamestnávání Žádost žadatele o zamestnání Reference Povolení k zamestnání informace o verzi Zmena mzdy nebo trídení po hodnocení pracovních funkcí Zmenit v prodejní zástupce dohody Prohlášení o mlcenlivosti Prohlášení o stretu zájmu Souhlas se zverejnení informací Konzultant Non dohoda odhalení Dodavatele/subdodavatele dohoda Propuštení, disciplinární pravidla a postup Propuštení dopis pro intoxikace v práci Zamestnancem dohoda o vynálezy a patenty Zpráva disciplinární zamestnance Propuštení zamestnancu za zpoždení E. úvery & pujcky Žádost musí být prijata jako rucitel Poptávka na rucitele k platbe Požadavek na zaplacení smenky Záruka Omezená záruka Smlouva o pujcce Poznámka: pujcka (dlouhý tvar) Poznámka: pujcka (krátký formulár) Záznam platby úveru Oznámení o prodlení s platbou Vlastní smenka atd F. osobní & rodina Zmena adresy oznámení Zmena jména Formulár souhlasu opatrovnictví dítete Soužití dohody (pro svobodné partnery) Rodinný strom Forma dopisu od zustavitele exekutor Pohreb prání Generální plná moc Oznámení pojistné události atd G. obytných nájemních Let firmy Prukaz zamestnance Zarízený dum/byt nájemní smlouvy Holiday nájemní smlouvy Poznamenejte si Domu/bytu podíl nájemní smlouva - nerezident majitel Inventár domácnosti Požadavky na referencní pronajímatele Dopis znovu domácí Agent úradu Dopis znovu smenky Nájemník dohoda H. prevody & prirazení Postoupení pohledávky s bez postihu Postoupení smlouvy Prirazení politiky pojištení Prirazení penez kvuli Prirazení možností atd I. jiné právní formy Tvrzení oznámení úrazu Cestné prohlášení o plné moci Cestné prohlášení o vlastnictví zboží a jiných movitých vecí A JEŠTE MNOHEM VÍCE!!!Alphabetical

Genres