EMT Test Prep

quizworld

Education

com.jquiz.emt

Sanitár (EMT) nebo ambulance technika jsou pojmy používané v nekterých zemích k oznacení poskytovatele zdravotní péce zdravotnické záchranné služby. Jede sem záchranka lékaru, vyškolených rychle reagovat na naléhavé situace, týkající se zdravotní problémy, traumatické zranení a havárie scény. EMT, jsou nejcasteji pracují v sanitní vozidla, ale nelze zamenovat s "ridici sanitek" – sanitnímu personálu, kterí v minulosti nebyli vyškoleni v neodkladné péci nebo jízdy. EMT jsou casto zamestnáni u ambulantní služby, vlády a nemocnice, ale jsou také nekdy zamestnán hasicských sboru (a videt na požární prístroje), v policejní oddelení (a videt na policejní vozidla), a existuje mnoho hasic/EMTs a policejní dustojník/EMTs. EMT pracují pod omezený rozsah praxe. EMT jsou obvykle dohlíží lékarský reditel, který je lékar.Alphabetical

Genres