GPS Distance meter

Argus Programi

Maps & Navigation

com.lampa.argus.gpsdistancemeter

"GPS dálkomer" se používá k merení skutecné vzdálenosti mezi dvema geopoints. -Aplikace používá pouze GPS reciver pro zamykání geopoints, takže není nutné pripojení k Internetu. -Aplikace je urcena pro merení vzdáleností nad 8 metru. (Nelze zmerit, jak dlouho je vaše auto nebo jak dlouho je vaše rameno.) -Zajistit presnost, ujistete se, že je jasná obloha. -Jak používat: jít do výchozího bodu (A) a stisknete tlacítko "Lock bodu A", pak pešky nebo jet do koncového bodu a stisknete tlacítko "Lock bodu B".Glow Hockey

Alphabetical

Genres