Audio Buffer Size

Raph Levien

Libraries & Demo

com.levien.audiobuffersize

Jednoduchý test aplikace pro urcování velikosti nativní vyrovnávací pameti a vzorkovací frekvence pro audio aplikace OpenSL ES na zvukové zarízení. To spustí testy založené na analýze tlumení casování s ruznými parametry a pak odvodí velikost vyrovnávací pameti a vzorkovací frekvence z techto testu. Pak pokud chcete, mužete nahrát výsledky na webu (audiobuffersize.appspot.com) tak mužeme vytvorit databázi.Angry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres