Complete the Series 1

MyFirstApp Ltd.

Education

com.myfirstapp.completeit1.g

Tato nová, vysoce vzdelávací hra ucí deti o svete vztahu prostrednictvím dokoncení série. Série jsou založeny na ruzných principech jako tvar, barvu, velikost a množství. Hra se vyvíjí primární matematické pojmy jako velikost a množství, vizuální vnímání, dovednosti, jako jsou vizuální diferenciace, jemné motoriky a s rodicovskou podporu mohou rozvíjet jazykové znalosti. "Dokoncení série 1" je urcen pro deti ve veku od 3,5 +. "Dokoncení série 2" je urcen pro deti ve veku 4 +. "Dokoncení série 3" je urcen pro deti ve veku 4,5 +. Jak hrát: Kompletní série pretažením správnou objektu umísteny dole na chybející místo v rade výše. Tato hra je jednou z rady vzdelávacích her pro deti od MyFirstApp.com. Jsme presvedceni, že ucení, hraní, poznávání a experimentování je, co deti delají nejlépe. Deti jsou úžasné, vzrušující svet kolem sebe. S nadcházející dotykové podložky se vyvíjí zcela nový svet her - otevrení nových možností pro velmi malé. Proto malé deti mohou nyní využívat barevné, vzrušující nové hry, pomáhá jim získávat nové kognitivní a jemné motoriky. MyFirstApp.com pomáhá, prináší tento nový a obohacující svet na zvedavé prstíky malých detí.Alphabetical

Genres