Dragon Robot 2

Naxeex Corp

Action

com.nc.dragon.bot.two

Ruzné bojové formy svého robota. Celá legie neprátel proti vám. Konecný boj o prežití. Znicení ríše zla. Probudit se jako staroveké zvíre. Rozložil své železné krídla a prinést pomstu všem, kterí vás probudí. Sestavení optimálního dovedností vám pomuže ve svaté válce. Inovujte sílu své zbrane, vaše zdraví a vaši mobilitu. Znicit své neprátele s vašimi krídly. Spálit všechno a není dokázat, že jen phoenix muže vstát z popela.Alphabetical

Genres