English Grammar Spell Checker

NOUNPLUS

Education

com.nounplus.grammarcheckerenglish

Navštivte nás na www.nounplus.net -Nová aktualizace, TTS (Text na rec) pridán. Poslechnete si výslovnost. Snaží se psát že dokonalá esej do školy? Potrebujete mít své poznámky pri práci zvuku profesionálnejší? Nebylo by hezké, kdyby jste mohli snadno referencní prírucka v kapse vám pomuže, když si nejste jistí, slovo, které chcete použít nebo který cas slovesa? Dobre ted mužete! To je to, co gramatika je zde. Je to v podstate slovník gramatiky, který bude kontrolovat svou práci za vás! A dostanete pohodlí nosit s sebou porád. Neotácej se v tomto dokumentu instruktora, dokud spustit kontrolu gramatiky a opraveny malé chyby. Používejte na své e-maily, tak, že váš šéf je ohromen s vaše schopnosti psaní. Lze ji dokonce použít, pokud váš druhý jazyk je anglictina, a chcete studovat se trochu, protože si prejete aby to znelo spíš jako rodilý mluvcí. Co anglické gramatiky kryt? Každý druh cas, který si lze predstavit, vcetne: Present tenses Predprítomný cas (mít/má PP) Minulý cas dokonavý Predminulý (meli PP) Prítomný cas prubehový Za kontinuální (být + ing) Také dostanete vše, co potrebujete na sloves a podstatných jmen, jako: Pravidelná a nepravidelná slovesa (make z made...) Pravidelná a nepravidelná podstatná jména (díte deti...) Modální slovesa (mohou, se musí, by mela, možná, muže...) Pasivní (být Pisklák) Otázky a pomocná slovesa Gerundium (sloveso + ing) Chcete-li infinitiv (k + sloveso) Ve skutecnosti pri kontrole gramatiky zahrnuje vše, co je treba napsat v komplexním zpusobem v anglickém jazyce. Podívejte se na tyto další funkce: Clánku (,,) Vztažné vety (které, to, co, kdo, kde, jak...) Prídavná jména (krásné) Príslovce (krásne...) Srovnání (vyšší, zajímavé... více) Spojení (a, nebo, ani) Podrízený spojení (když, ackoli, pokud...) Predložky (v, s, v prední cásti,...) Online zdarma anglické gramatiky Stací si precíst všechny pozitivní recenzi dostal naši aplikaci zjistit, co lidé ríkají o nem. Také muže být kontrola pravopisu (kontrola pravopisu) zmenou nastavení na vašem zarízení Android. Kontrola pravopisu a gramatiky zkontrolovat pri psaní ve stejnou dobuAlphabetical

Genres