Cebuano King James Bible

Puasoft

Books & Reference

com.puasoft.cebuanobible

Volné vyhledávání Cebuano Diglot Bible. Využívá krále Jamese a Bugna verzi Bible. Verše pameti jsou založeny na aktuální pameti systému (TMS) The Navigators.Clash Royale
Crossy Road

Alphabetical

Genres